DUGNADSPRISEN 2018

I 2018 er det 32 år siden den første Handverksmessa ble arrangert.  Det vil si at det er gjennomført 16 messer siden starten.

Det er 11 frivillige lag som eier Handverksmessa. Det er disse lagene som utgjør dugnadsfolket! Og i 2018 bidrar lagene med 2000 dugnadstimer bare i løpet av de dagene messen foregår.

Tallet på frivillige som har bidratt i alle disse årene er uendelig. Vi har folk som har bidratt i generasjoner. Vi har hele familier som står på for Handverksmessa!

Det er med andre ord veldig mange å takke. Tusen takk til hver og en som har stått på med innsats, humør og engasjement for messa. Handverksmessa har satt Jondal på kartet og det kan vi takke dugnadsfolket for! 

Styret for messa 2018 er alle helt nye i dette arbeidet. Vi har jobbet etter beste evne for å få årets messe så bra som mulig. Takk til alle i styret for intensiv dugnadsarbeid!

Likevel har vi hatt 2 veldig viktige mentorer tilgjengelige. Om ikke disse 2 personene hadde stilt opp på møter, med eposter, telefonsamtaler osv så hadde resultatet i år blitt annerledes. Det har vært gull verdt å ha disse 2 personene å støtte seg til!

Vi spurte derfor vår sponsor Sparebanken Vest om de kunne hjelpe oss å takke. Og det har de gjort.

Dugnadsprisen er på kr 5000,- per person og går til Øyvind Sollesnes og Angunn Handegaard Trå.

Takk for innsatsen og stor dugnadsinnsats!

Vennlig hilsen fra messekoordinator 2018, Kristine Drake

En-del-av-kulturlivet-558x283px.gif